Pravidla clubu

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ČLENSTVÍ V R8 KLUBU:

 • Členem klubu se může stát majitel nového vozidla Audi R8.
  (ve výjimečných případech členové rozhodnou o přijmutí majitele ojetého vozidla Audi R8)
 • Nový zájemce o členství v klubu bude pozván na sraz klubu.
  (o členství nového zájemce rozhodují členové klubu hlasováním)
 • Každý člen dodržuje zákon o provozu na pozemních komunikacích.
 • Fotodokumentaci členů klubu a jejich vozidel zabezpečuje a řídí výlučně předseda klubu nebo jeho zvolený zástupce.
 • R8 klub je uzavřená společnost a jakékoli uveřejnění a zviditelnění klubu podléhá schvalování předsedovi klubu.
 • Členství v klubu nelze využívat pro soukromé pracovní potřeby.
 • Členství v klubu je nepřenosné na jinou osobu.
 • Každý člen pečuje o své vozidlo tak, aby bylo dle možností vždy čisté a v bezvadném technickém stavu.
 • Každý člen se dle vlastních možností účastní srazů pořádaných klubem v maximální možné míře a účastní se všech aktivit společně s ostatními členy klubu.
 • Účast hosta člena klubu na srazu podléhá předem schválení předsedy klubu.
  (za dodržení pravidel a zásad klubu odpovídá příslušný člen klubu)
 • Používá klubové(popřípadě Audi) oblečení.
 • Hájí zájmy klubu.
 • Členství v klubu podléhá členskému příspěvku.

Lidé. Přátelé.
Kolegové.

AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx

AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx
AUDI R8 xxx